Gebruik maken van een Custom List

Dit artikel geeft u verschillende voorbeelden voor het gebruik van een custom list en legt u uit hoe u deze kunt maken, beheren en ten slotte hoe u ze kunt gebruiken binnen een rapportsjabloon.

Voorbeelden voor gebruik

Een custom list, is in tegenstelling tot een keuzelijst als object in een formulier, is een lijst die extern wordt bewaard. Hierdoor kan het worden gewijzigd/gecorrigeerd als een afzonderlijk object om uiteindelijk te worden gebruikt in verschillende sjablonen.

Maak een reeks algemeen bruikbare waarden aan: verdiepingen, aantallen, eigenschappen van een object, afdelingen/diensten, onderaannemers, ...

 

+5 1 Beveiliging Rood
+4 2 Veiligheid Blauw
+3 3 Techniek Geel
+2 4 Administratief Groen
+1 5 Stockage Oranje
Gelijkvloers 6 Privaat Zwart
-1 7 Voertuig Wit
-2 8 Bezoeker Grijs
... ... ... ...

 

 

Maak een set met gemeenschappelijke items voor een site:

  • Onbelangrijk
  • Gematigd
  • Belangrijk
  • Catastrofaal

Maak een lijst van de soorten betrokkenheid van een persoon bij een incident:

  • Getuige
  • Slachtoffer
  • Verdachte
  • Andere

 

Hoe een Custom list aanmaken

1. Ga naar het menu Parameters en open de pagina Custom List Management. Controleer of u met de juiste site verbonden bent, via de lijst in de rechterbovenhoek.

 

2. Klik in de weergegeven lijst op de knop Een nieuwe lijst maken in de rechterbovenhoek.

 

3. Er wordt een nieuwe regel toegevoegd en geopend. Begin met het duidelijk benoemen van uw aangepaste lijst met behulp van het eerste veld.

OPMERKING: Negeer voorlopig de automatische scorelijst. Deze optie wordt in een ander artikel uitgelegd.

 

4. Het is nu tijd om uw lijst samen te stellen met behulp van de onderstaande tabel, op 2 mogelijke manieren:

Methode 1: Vul het eerste item in uw lijst in via de eerste regel van de tabel en sla het op door op het rechter +-pictogram te klikken of via de Enter-toets op uw toetsenbord.
Vul de volgende vermeldingen in op dezelfde manier.

Voor elke toegevoegde regel worden verschillende pictogrammen weergegeven in de kolom Acties, die met een enkele klik kunnen worden geactiveerd:

= Verplaats de invoer naar boven.

    = Verschuif de invoer één plaats naar boven.

    = Verschuif de invoer één plaats naar beneden.

   = Verplaats het item helemaal naar beneden.

    = Invoer verwijderen.

Met het pictogram uiterst links kunt u, door erop te klikken, het item naar de gewenste plek slepen.

Methode 2: Klik op het notitieboekje-pictogram naast de + en plak daar een lijst vanuit een csv-, Excel- of gewoon tekstbestand.

Door deze klik wordt een kader weergegeven waarmee u de gekopieerde gegevens rechtstreeks in het geheugen van uw apparaat kunt plakken, afkomstig uit een csv-, Excel- of ander tekstdocument. In het geval van een csv-bron kunt u het vakje Negeer scheidingsteken aanvinken om de komma in uw gegevens automatisch te negeren.

 

6. De kolom Interface-identificatie kan worden genegeerd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw CSS-specialist.

7. Wanneer uw lijst is voltooid, klikt u op Opslaan.

Een groen kader bevestigt dat uw lijst is opgeslagen.

8. Uw gepersonaliseerde lijst verschijnt nu in het vervolgkeuzemenu van een element/veld van het type Aangepaste lijst, afkomstig van het beheer of de creatie van een sjabloon voor activiteiten- of incidentrapporten.

 

Lijsten configureren

1. Ga naar het menu Parameters en open de pagina Custom List Management. Controleer of u met de juiste site verbonden bent, via de lijst in de rechterbovenhoek.

2. Op deze pagina heeft u 5 opties om uw gepersonaliseerde lijsten te beheren:

mceclip2.png

1. Aangepaste lijsten worden hier in alfabetische volgorde op naam weergegeven. U kunt indien nodig door meerdere pagina's navigeren via de nummering linksonder en via de dubbele pijlen om snel van de eerste naar de laatste pagina te gaan.

2. In de kolom Status wordt een groen pictogram weergegeven voor actieve lijsten en rood voor inactieve lijsten. Klik op een van deze pictogrammen om de activering van een relevante lijst te schakelen van actief naar inactief en omgekeerd.

3. Om een ​​gepersonaliseerde lijst naar een andere locatie te kopiëren, vinkt u het vakje aan van de lijst die u wilt kopiëren in de kolom Kopiëren en klikt u vervolgens op het pictogram in de koptekst:

Er wordt een vak weergegeven met verschillende opties:

1 Kies Ja om exact dezelfde naam te gebruiken en Nee om de oorspronkelijke locatie vooraf te laten gaan.

2 Klik op dit veld om de lijst weer te geven met alle sites die beschikbaar zijn voor uw gebruikersaccount. Met de 2 knoppen Alles en Geen kunt u alle Locaties toevoegen of uw selectie verwijderen. U kunt een Locatie altijd verwijderen door op het kruisje links ervan te klikken.

4 Sluit af door op Valideren te klikken om de kopieën op te slaan en te starten, of op Annuleren.

4. Om een ​​bestaande lijst te bewerken, klikt u op het potloodpictogram in de kolom Editeren. Hierdoor wordt de lijstbewerkingsmodus geopend en kunt u de naam van de lijst of een lijstitem wijzigen, de volgorde wijzigen of een item toevoegen of verwijderen via de knoppen in de kolom Acties.

 

 

5. Om een ​​lijst te verwijderen, vinkt u het vakje in de laatste kolom aan en klikt u vervolgens op de Prullenbak.

OPMERKING: Als een vakje wordt vervangen door een rood kruis, betekent dit dat deze lijst in ten minste één rapportsjabloon wordt gebruikt en niet kan worden verwijderd zonder deze uit de rapportsjabloon te verwijderen.

Klik op dit kruisje om te zien waar deze lijst wordt gebruikt:

 

Klik op de blauwe rapportsjabloonlink om het voorbeeld van dat rapport te bekijken.

 

Een lijst gebruiken in een rapportsjabloon

Gebruik het item/veldtype CustomList.

2 mogelijkheden om de gewenste gepersonaliseerde lijst in uw rapportsjabloon te kiezen.

1 Door op de lijst te klikken die in de modelstructuur wordt weergegeven:

2 Open eerst het Element binnen uw modelstructuur door erop te klikken en klik vervolgens op het tweede veld, waarin alle beschikbare aangepaste lijsten worden weergegeven.

Klik ten slotte op Veld opslaan om uw veld op te slaan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Artikelen in deze sectie

Zie meer