De verschillende soorten elementen van een formuliersjabloon

In dit artikel worden alle soorten elementen besproken die kunnen worden gebruikt bij het maken van een rapportsjabloon.
Raadpleeg het artikel Een rapportsjabloon ontwerpen om te weten hoe u een sjabloon maakt.

Wat is een object?

Een objectof element is een type vraag dat aan de schrijver-gebruiker wordt gesteld in het kader van een rapport. Ze kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd als verplicht, met persoonsgegevens, enz.

Voorbeelden: u wilt een Rapport aanmaken in het geval dat een pakje wordt afgegeven aan de receptie. Door verschillende elementen in een rapport te gebruiken, kunt u de relevante informatie verzamelen: bezorgbedrijf, exacte datum en uur, afzender, bestemmeling, foto van het pakje, eventuele schade, ...

Verschillende types objecten

In dit gedeelte worden de 16 verschillende soorten items die voor u beschikbaar zijn, in detail uitgelegd, hoe ze verschijnen op Post en mPost en hoe ze werken.

mceclip0.png

OPMERKING: Het elemenet Groep werkt op een andere manier, u kunt hiermee objecten groeperen.
De andere 16 objecten moeten altijd in een groep worden geplaatst.

 

Nadat u een object in uw rapportstructuur hebt ingevoegd, klikt u op het vak om de 9 algemene opties weer te geven:

  1. Een titel om je object een naam te geven, bv: een vraag dat de invuller moet beantwoorden.
  2. Een schakeleer Vereist bij indienen voor follow-up die wordt gebruikt om invullers te dwingen een reactie te geven voordat ze hun rapport open kunnen houden, maar niet om het te sluiten.
  3. Een schakeleer Maak dit veld verplicht wordt gebruikt om invullers te dwingen een antwoord te geven voordat ze het kunnen sluiten (cumulatief met schakelaar 2 als in beide gevallen een antwoord nodig is).
  4. Een schakelaar Bevat persoonsgegevens om het hier gegeven antwoord te onderwerpen aan de GDPR-module van Guardtek. Met het veld Gegevens X maanden bewaren kunt u een uitzondering op de algemene instelling definiëren. 
  5. Een schakelaar Opnemen in de kolom "Bijkomende informatie" in het logboek om het antwoord direct in de laatste kolom van de pagina's logboek en Open rapporten weer te geven. Dit maakt het gemakkelijker om een ​​rapport terug te vinden en te identificeren op basis van de reactie van de invuller.
  6. Een knop Dupliceer om het element en zijn configuratie te klonen.
  7. Een knop Annuleren om uw wijzigingen ongedaan te maken en het actieve item te sluiten.
  8. Een knop Verwijder om het item uit uw rapport te verwijderen (onherstelbare opdracht).
  9. Een knop Registreer om de configuratie op te slaan.

 

Checkbox

mceclip1.png

In mPost is het een selectievakje:

mceclip11.png>mceclip13.png

Op Post staan ​​2 knoppen: Ja en Nee:

mceclip0.png

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.
Erg handig voor het vragen om bevestiging van een vereiste actie.

 

Tijd

mceclip2.png

In mPost zijn dit 2 velden met + en - knoppen:

mceclip10.png

Op Post zijn dit 2 invulvelden:

mceclip1.png

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.

 

Info tekst

mceclip3.png

Onder mPost is het een weergave van de ingevoerde titel, zonder reactie mogelijkheid:

mceclip16.png

Hetzelfde onder Post:

mceclip2.png

Configureert door uw tekst als titel in te voeren.

Erg handig voor het oproepen van informatie, een specifiek verzoek of alle informatie die u de invuller wilt laten lezen in zijn rapport.

 

Aantal

mceclip4.png

Onder mPost is het een regel  die echter alleen cijfers accepteert. Als u getallen met decimalen wilt, moet u een tekstveld met één regel gebruiken.

mceclip15.png

Hetzelfde onder Post:

mceclip3.png

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.

Erg handig om een ​​aantal (personen, kilo's, ...), een leeftijd, een telefoonnummer op te geven.

 

Keuzelijst

mceclip5.png

Onder mPost zal dit element de verschillende gedefinieerde keuzes weergeven:

mceclip9.png

Post zal ze weergeven als een knoppenlijst, beperkt tot een enkele selectie:

mceclip4.png

Wordt geconfigureerd door elke keuze in de lijst met standaard 3 velden in te voeren. Deze lijst kan worden vergroot door op de + te klikken of worden verkleind via het prullenbakpictogram aan de rechterkant en de opties kunnen worden herschikt via de 3 puntjes aan de linkerkant.

mceclip17.png

Zeer nuttig voor elke vraag met gesloten/verwachte antwoorden (inspecties, plaatsen, leveranciers, enz.).

 

Tekstveld met één regel

mceclip6.png

Onder mPost zal dit element een toetsenbordveld weergeven:

mceclip4.png

Op Post zal dit een invulveld zijn:

mceclip5.png

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.

Zeer handig voor het verstrekken van open antwoorden, opmerkingen, enz.

 

Datum

mceclip7.png

Onder mPost zal dit element 3 scrollbare lijsten weergeven:

mceclip3.png

Bij Post zal dit veld een volledige kalender activeren waarop de dag moet worden aangeklikt:

mceclip6.png

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.

Erg handig voor het communiceren van data, deadlines, afspraken, ...

 

Image

mceclip18.png

Onder mPost wordt de afbeelding weergegeven volgens de resolutie en de invuller kan nuttige aanmerkingen toevoegen door simpelweg met zijn vinger over de afbeelding te glijden (hier in het rood):

mceclip12.png

Hetzelfde principe op Post, deze keer met de muis. Daarnaast worden 3 extra knoppen weergegeven:
Terugkeren, Alles wissen en Achteruit:

mceclip21.png

Configureer door een titel in te voeren en een afbeelding (jpg of gif) vanaf uw computer te importeren door op Afbeelding uploaden te klikken.

mceclip22.png

Erg handig voor het specificeren van schade of locatie.

Lijst

mceclip8.png

Onder mPost, zoals bij keuzelijst, zal dit element de verschillende gedefinieerde keuzes weergeven:

mceclip8.png

Post zal ze weergeven als een keuzemenu:

mceclip28.png

Wordt geconfigureerd door elke keuze in de lijst met standaard 3 velden in te voeren. Deze lijst kan worden vergroot door op de + te klikken of worden verkleind via het prullenbakpictogram aan de rechterkant en de opties kunnen worden herschikt via de 3 puntjes aan de linkerkant.

mceclip17.png

Zeer nuttig voor elke vraag met gesloten/verwachte antwoorden (inspecties, plaatsen, leveranciers, enz.).

 

Tekstveld met meerdere regels

mceclip9.png

In mPost kan een tekstveld worden ingevuld met behulp van het toetsenbord:

mceclip18.png

Post zal ook een tekstveld weergeven met een strook opmaaktools. Pas echter op: vermijd het plakken van teksten uit andere bronnen (e-mail, website, pdf, ...) want programmeercode (html, Java, ...) kan onzichtbaar worden overgedragen.

mceclip23.png

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.

Zeer nuttig voor elke open vraag die details vereist. Maar wees voorzichtig, deze velden kunnen niet worden geanalyseerd of weergegeven als aanvullende informatie (zie punt 5 hierboven).

 

Signature

mceclip28.png

In mPost kunt u in een kader ondertekenen met uw vinger:

mceclip14.png

Post zal ook een tekengebied tonen dat bruikbaar is met de muis

mceclip24.png

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.

Erg handig voor handtekeningen of ontvangstbevestiging.

Ja / Neen

mceclip10.png

Onder mPost wordt een Ja/Nee-schakelaar weergegeven:

mceclip6.png

Post toont ook een Ja/Nee-schakelaar.

mceclip25.png

 

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.

Zeer nuttig voor elke vraag met volledig gesloten antwoorden: Supervisor gewaarschuwd?, externe oproep, ...

 

 GPS fix

mceclip11.png

Onder mPost zal een veld de invuller vragen om zijn huidige positie op te slaan.

mceclip7.png

Deze functie is niet bruikbaak op Post.

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.

Erg handig om een ​​GPS-locatie te hebben: hekincident, parkeerovertreding, incident, ...
Let goed op de kwaliteit van het GPS-signaal.

 

Upload picture

mceclip12.png

Onder mPost activeert het inschakelen van deze knop de camera. De foto die vervolgens is gemaakt, wordt ter bevestiging weergegeven, zodat deze opnieuw kan worden gemaakt via Vervangen of kan worden gewist via Verwijderen. Via een knop kunt u ook persoonsgegevens melden om deze foto te koppelen aan de GDPR-module.

mceclip2.png

Onder Post wordt een grijs kader weergegeven waarop kan worden geklikt, dit zal een verkenningsvenster openen om naar een afbeeldingsbestand (jpg of gif) op uw computer te zoeken. Er is ook een GDPR-schuifregelaar.

mceclip26.png

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.

Erg handig om beelden van een situatie te ontvangen, het is sneller voor de invuller dan een lange beschrijving te moeten opgeven. Maar pas op voor dataverbruik van smartphones.

 

Email

mceclip32.png

Onder mPost maakt een tekstveld de invoering van een e-mailadres mogelijk. Het systeem herkent de geldigheid van een adres (@ en .com/be/nl/...).

mceclip1.png

Hetzelfde principe op Post.

mceclip4.png

Wordt geconfigureerd door een titel in te voeren.

Erg handig om het rapport rechtstreeks naar het hier ingevoerde e-mailadres te sturen, als kopie of gewoon ter kennisgeving.

 

Custom list

mceclip13.png

Onder mPost wordt je gepersonaliseerde lijst (zie dit artikel) weergegeven zoals een gewone lijst, met een zoekveld:

mceclip0.png

Onder Post hetzelfde principe.

mceclip27.png

 

Geconfigureerd door de aangepaste lijst te selecteren in de beschikbare lijst. Uw aangepaste lijst moet al klaar zijn voordat u dit type item configureert.

Erg handig zoals elke lijst voor gesloten vragen, met vooraf bepaalde antwoorden, maar het hele punt van de gepersonaliseerde lijst is om een ​​enkele lijst te hebben die in alle formulieren kan worden gebruikt als nodig is. Een wijziging van de lijst wordt dus maar één keer gedaan en niet in elk formulier afzonderlijk.

 

Nieuwe groep

mceclip14.png

Hetzelfde principe onder mPost en PostGroepen kunnen worden gezien als secties, hoofdstukken van formulieren. Ze vereisen geen actie van de kant van de redacteur.

Hun configuratie totaal anders dan een van de gebruikelijke 16 objecten.

mceclip20.png

1. Groepsnaam: geef hier een titel aan deze groep, deze sectie.

2. Set conditions for this group: activeer deze schuifregelaar om 2 extra invoegingen weer te geven, die elk de mogelijkheid bieden om voorwaarden te definiëren (individueel voor de 1e, cumulatief voor de 2e) op basis van de antwoorden van de invuller van een of meer van de andere groepen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de groep die u hier configureert weergegeven, anders blijft deze verborgen voor de invullers.

mceclip30.png

4. Verwijder groep: verwijdert de groep en alle objecten die deze bevat.

5. Duplicaat: maakt een kopie van de huidige groep, direct eronder.

6. Annuleren: maakt uw aanpassingen ongeldig en keert terug naar de vorige configuratie.i

7. Opslaan: sla je aanpassingen op.

 

Opmerkingen

Bij het invullen van een formulier in mPost:

Als de vraag verplicht moet worden ingediend voor vervolg, is het balletje in de linkerbovenhoek oranje.
Als de vraag verplicht is om te sluiten, is de bal in de linkerbovenhoek rood.
Na het invoeren wordt deze bal groen en kan er een foto en/of een video en/of een opmerking toegevoegd worden via een van de 3 knoppen.

Bij het invullen van een formulier in Post:

Elke verplichting wordt ook in rood of oranje weergegeven.
En via de 3 kleine puntjes rechts van het veld kan de invuller foto's of video's toevoegen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Artikelen in deze sectie

Zie meer