Beheren van activeiteit -en incidentrapporten

OPMERKING: Alle rapportsjablonen bevinden zich op locatieniveau (2) en worden daarom direct geïmplementeerd op alle computers (niveau 4) die zich onder deze locatie bevinden.

Raadpleeg een bestaand rapport

1. Ga naar het menu Parameters en open de pagina Evenementen beheer (of Incidenten beheer). Controleer of u met de juiste site verbonden bent, via de lijst in de rechterbovenhoek.

mceclip0.png

2. Klik in de weergegeven lijst op het oogpictogram uiterst links.

mceclip3.png

3. Er verschijnt een venster met de belangrijkste parameters van het rapport en een structurele lijst van alle gebruikte objecten. Klik op Voorbeeld om het rapport weer te geven zoals het zal verschijnen voor de invuller.

mceclip1.png

 

Pas een bestaand rapport aan

1. Ga naar het menu Parameters en open de pagina Evenementen beheer (of Incidenten beheer). Controleer of u met de juiste site verbonden bent, via de lijst in de rechterbovenhoek.

mceclip0.png

2. Klik in de weergegeven lijst op het potloodpictogram rechts in de kolom Editeren.
Hierdoor wordt het bewerkingssjabloonvenster geopend.

mceclip4.png

 

Activeer of deactiveer een rapport

1. Een icoon in de kolom Status, laat u toe om te zien of een rapport momenteel actief mceclip3 (1).pngof niet mceclip4 (1).png is.

mceclip5.png

 

Verwijder een rapport

1. Vink in de regel van het te verwijderen rapport het vakje in de laatste kolom aan en klik vervolgens op het prullenbakpictogram in de rechter bovenhoek.

mceclip6.png

2. Klik in het bevestigingsbericht op Verwijder om dit rapport permanent te verwijderen.

mceclip2.png

 

Kopieer een rapport

1. Selecteer het te kopiëren rapport door het vakje in de laatste kolom aan te vinken en klik vervolgens op het Kopiëren in de rechter bovenhoek.

mceclip7.png

2. Vink in het nieuwe venster het vakje Kopiëren en gebruik dezelfde naam aan om ervoor te zorgen dat uw kopie(n) exact dezelfde titel gebruiken als het originele sjabloon. Als dit niet is aangevinkt, beginnen de namen van uw kopieën met de plaats van herkomst tussen haakjes.

mceclip0 (1).png

3. Selecteer vervolgens uit de lijst de verschillende sites waarnaar u deze sjabloon wilt kopiëren.

Opmerking: kan ook worden gebruikt om een ​​sjabloon op dezelfde site te klonen, om een ​​reservekopie te maken of een basis voor verschillende modellen.

4. Klik ten slotte op Kopiëren. De aldus gegenereerde modellen kunnen vervolgens afzonderlijk worden gewijzigd, zonder het origineel aan te raken.

 

Link een instructie aan een rapport

Het koppelen van een of meer Instructies aan een rapport kan nuttig zijn om ervoor te zorgen dat de invuller beschikt over alle informatie of instructies die nodig of nuttig zijn om hem te helpen bij zijn taak.

1. Klik op het pictogram in de kolom Instructies om een ​​venster weer te geven waarin u instructies kunt toevoegen door de huidige lijst weer te geven.

mceclip8.png

 

Beheer de notificaties

1. Klik op het enveloppictogram in de regel van het gewenste rapport om meldingen afzonderlijk te beheren. Om meldingen in het algemeen te beheren, klikt u op hetzelfde pictogram in de kolomkop.

mceclip9.png

Planning van een rapport

Het plannen van een rapport helpt ervoor te zorgen dat ze tijdig worden geopend.

1. Klik op het kalenderpictogram in de kolom Planning.

mceclip10.png

2. In een nieuw venster kunt u de planning afbakenen en configureren.

Beheer de toegangsrechten

Met autorisaties kunt u bepalen, afhankelijk van het type gebruiker, wie dit rapport kan raadplegen, invullen, wijzigen of sluiten.

1. Klik op het hangslot pictogram in de kolom Autorisaties om toegang te krijgen tot een tabel waarin u elk recht voor elk type gebruiker kunt definiëren.

mceclip11.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Artikelen in deze sectie

Zie meer