Bekijk een huidige of voltooide ronde

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een ronde kunt bekijken die bezig is of is geëindigd. We bespreken ook de klikbare opties, pictogrammen en kolommen op de pagina Raadpleging > Ronde Real Time.

Hoe u een huidige of voltooide ronde kunt bekijken

1. Log in op het Guardtek-platform.

2. Ga naar de pagina Ronde Real Time van het menu Raadpleging:

3. Dit brengt je naar deze weergave:

4. Als u de huidige voortgang van een ronde of het rapport na voltooiing ervan wilt bekijken, klikt u op de regel. Hiermee wordt het rapport van Ronde op dit moment geopend.

5. Blader door het rapport om ronde voortgangsmarkeringen te zien, beginnend met een percentage gebaseerd op het minimum aantal tagpunten dat moet worden gelezen, een herinnering aan datzelfde minimaal vereiste aantal tagpunten (in blauw), het aantal momenteel gelezen tagpunten (in groen) en ten slotte het aantal ontbrekende tagpunten dat nog moet worden afgelezen (in rood). En ook een grafiek die de voortgang/voltooiing duidelijk weergeeft.

 

 

Klikbare opties, pictogrammen en kolommen

De lijst wordt elke 5 minuten vernieuwt (standaard) en ververst de weergegeven gegevens automatisch. U kunt deze cyclus aanpassen door op de vervolgkeuzelijst te klikken en een andere waarde te kiezen uit 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min of 5 minuten. Dit kan gedeactiveerd worden met het schuifbakje rechts hiervan.

Met het schuifvakje Overzicht alle sites kunt u alle sites op uw platform groeperen en wordt een kolom toegevoegd om de posities weer te geven (standaard uitgeschakeld). Hierdoor kunt u alle posities zien waartoe u toegang heeft, zonder dat u de lijst in de rechterbovenhoek hoeft te gebruiken.

Bovendien reageren de posities onder deze kolom als links als u erop klikt: ze brengen u vervolgens rechtstreeks naar het logboek van de site.

 

De kolom Status bevat 3 verschillende pictogrammen:

Het eerste pictogram geeft aan of de ronde-gebruiker momenteel is verbonden met de mPost applicatie (groene V) of de verbinding heeft verbroken (oranje driehoek).

Het tweede pictogram geeft informatie over de verbindingsstatus van de mPost-applicatie van het apparaat met de Guardtek-server: verbonden (groene V) of verbinding verbroken (rode X).

Het derde pictogram (klikbaar) is altijd groen omdat dit aangeeft dat een gebruiker is verbonden met mPost. Maar hier heb je de mogelijkheid om erop te klikken om de verbinding met de mPost-gebruiker op afstand te verbreken (hierdoor wordt zijn ronde automatisch gesloten zoals hij is).

 

In de kolom Datum wordt het exacte tijdstip weergegeven waarop de actie is ondernomen onder de kolom Evenement. Deze waarde wordt rood weergegeven als de minimale rondetijd niet is bereikt.

De kolom Agent toont de voor- en achternaam van de gebruiker die is verbonden met mPost en de kolom Apparaat toont de naam van het gebruikte apparaat.

In de kolom Evenement worden de verschillende mogelijke statussen weergegeven, zoals:

  • Toegewezen agent
  • [Ronde in uitvoering] Laatst gelezen tag: ...
  • Volledige ronde: ... 

In de laatste kolom Alarm worden waarschuwingen weergegeven van de Lone Worker Protection-module.

 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Artikelen in deze sectie