Overtredingsregels toevoegen

De configuratie van de Parkeerovertredingen-module (Zie dit artikel) eindigt uiteindelijk met het bundelen van alle eerder gemaakte elementen, om ze te koppelen en een escalatie te definiëren.

 

1. Ga naar de pagina 'Parkeer overtredingen' in het submenu 'Voertuigen' (zie dit artikel).

2. Selecteer eerst de betreffende site en zorg ervoor dat u zich op het eerste tabblad Instellingen bevindt.

 

3. Klik op de laatste grijze banner met overtredingsregels om deze te openen en klik vervolgens op de groene knop Voeg regel in de rechterbovenhoek.

 

4. Er worden vijf velden geactiveerd waarin u moet selecteren (vandaar het belang van de volgorde van creatie van de verschillende elementen): het Type, Min overtredingen (minimaal 1 dag), Max overtredingen (maximaal 999 dagen), een Sanctie en een gebeurtenisrapport (Event).
Al uw keuzes structureren en definiëren de berekeningen van de module, onzichtbaar voor eindgebruikers

OPMERKING 1: een van de lijsten is leeg? Zorg ervoor dat u elk item in de juiste volgorde maakt.
OPMERKING 2: codeer nooit dezelfde gebeurteniswaarde in de velden 2 min en max Voorval, voor hetzelfde type overtreding. Het systeem zal namelijk niet correct kunnen reageren als het voor 1 overtreding 2 verschillende sancties moet opleggen.

 

5. Sluit af door op de diskette in de laatste kolom te klikken (of op het kruisje om te annuleren).

 

6. Dat is het voor de configuratie. Vergeet nu niet uw toestellen te synchroniseren.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Artikelen in deze sectie