Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Toestellen

Op dit tabblad wordt een overzicht van alle toestellen weergegeven, waarbij eerst de toestellen met waarschuwingen worden weergegeven, met een rode driehoek. Dit tabblad is ook erg handig om de status van de LWP-tests van de toestellen te kennen. Ter herinnering: een LWP-toestel waarvan de laatste test mislukte, vormt een potentieel gevaar, omdat een defecte sensor mogelijk geen waarschuwing activeert in geval van een reëel probleem voor de gebruiker.
 

 

Met 3 filterknoppen kunt u de resultaten verfijnen:

Toon alles: geen filtering.
Succesvolle testen: alleen apparaten die alle tests hebben doorstaan.
Mislukte testen: alleen apparaten die ten minste één van de tests hebben doorstaan.

 

De resultatentabel toont alle cruciale gegevens:

Verbonden: geeft een groen of rood pictogram weer, afhankelijk van de huidige verbindingsstatus van een apparaat.
Batterijniveau: geeft het laatst bekende batterijniveau weer, bij de laatste verbinding.
Materiaal naam: geeft de naam weer die aan het apparaat is gegeven.
Alarm actief: geeft een rood gevaarpictogram weer als er een actieve waarschuwing op het apparaat is.
Hoofdwacht: toont de site van het apparaat.
Bewaker: toont de naam van de toegewezen gebruiker.
Telefoonnummer: geeft het in het apparaat- of gebruikersbestand ingevoerde oproepnummer weer.
Laatste test: geeft duidelijk de tijd weer sinds de laatste uitgevoerde test (succesvol of niet).
Laatste test resultaat: toont het resultaat van de laatste test (mislukt = minimaal 1 mislukte test).

 

Opmerkingen:
Alleen de LWP-functies die op het toestel zijn geactiveerd, worden getest (paniek, verticale positie, val, shock, enz.).
We raden u aan elk toestel te testen telkens wanneer een gebruiker de dienst start, om er zeker van te zijn dat alle sensoren werken.
Een mislukte tets moet opnieuw worden uitgevoerd totdat deze wel is geslaagd of moet worden gemeld aan de leidinggevende voor verder onderzoek.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Artikelen in deze sectie