Sleutel-/apparaatmeldingen configureren

Sleutel-/apparaatmeldingen configureren

1. Ga naar de pagina Sleutel/Materiaal beheer van het menu Parameters.


2. Controleer eerst of u op de juiste Site zit met behulp van het dropdown-menu in de rechterbovenhoek.

3. Zoek de kolom Notificaties. De groene envelop in de header wordt gebruikt om globale meldingen te definiëren, d.w.z. voor alle sleutels/apparatuur.

Als u meldingen afzonderlijk wilt definiëren, gebruikt u de groene envelop die in dezelfde kolom staat, maar dan in de betreffende rij.

4. Alle geconfigureerde meldingen van de geselecteerde lijn worden hier weergegeven. Indien van toepassing wordt dan “Geen enkele data” weergegeven.

Als u een melding wilt toevoegen, klikt u op Een notificatie toevoegen in de rechterbovenhoek.

 

Een ontvanger van meldingen instellen

5.  Klik op de knop Een notificatie toevoegen in het frame Notificaties instellen.

NOTE: Er zijn 3 verschillende soorten ontvangers in dit menu:

mceclip5.png

  • Gebruiker van het systeem: is een ontvanger die al een gebruikersaccount op uw platform heeft (klant, agent, manager, supervisor, enz.).
  • Interne werknemer: is een ontvanger wiens gegevens onder de module Bezoekers zijn ingevoerd als Medewerker. Deze optie is handig in het geval van bekende mensen in het systeem, die op de hoogte moeten worden gebracht zonder een gebruikersaccount bij Guardtek te hebben. Bijvoorbeeld een onderhoudsmedewerker.
  • Extern contact: is een ontvanger volledig extern aan het platform. Bijvoorbeeld: een leverancier, onderaannemer, enz.

6. Selecteer het gewenste type ontvanger.

7. Bestaande gebruikers van Guardtek en Werknemer zijn te vinden in het dynamische menu ontvanger.
In het geval van een Extern Contact zal deze, indien aanwezig, ook in de dynamische lijst staan, maar in het geval van een creatie, selecteer -- Nieuw extern contact -- in het volgende menu. Hierdoor worden verschillende andere velden weergegeven waarin u alle benodigde gegevens kunt invullen.

mceclip2.png

 

8. Vergeet niet op Opslaan te klikken om uw acties op te slaan. 

Alle velden in het instellingenvak zijn leeg, zodat u de melding en de volgende ontvangers kunt coderen.

Wat u zojuist hebt gecodeerd, wordt onder dit vak vermeld, 1 regel per trigger, met 2 pictogrammen: activering/deactivering door op het eerste pictogram te klikken (groen of rood afhankelijk van de status) en bewerken via het groene potloodpictogram.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Artikelen in deze sectie