Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Configureer de notificaties voor de staat van een toestel

Bij aanvang van elke service moet de gebruiker de status van de toestellen opgeven.U kunt ontvangers toevoegen om een ​​e-mailmelding te ontvangen wanneer toestellen op een van uw locaties als defect, kapot of ontbrekend wordt vermeld.
Net als de gebruikelijke meldingen kunt u algemene meldingen aanmaken, voor alle genoemde toestellen (via het pictogram in de kolomkop) of individueel, regel voor regel (via het enkele regelpictogram).

 

1. Ga naar de pagina Materiaal beheer in het menu Parameters.


2. Controleer eerst of u zich op de juiste site bevindt via het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek.

3. Zoek het toestel, de lijn waarvoor u een Notificatie wilt configureren en klik op het Envelop icoon in de kolom Staat.

 

4. Klik vervolgens op Een notificatie toevoegen.

 

5. In de Notificatielijst kunt u één of meerdere triggers kiezen (bijvoorbeeld via de 2 knoppen Alles en Geen aan de linkerkant)

 

Afwezig: het toestel is niet op de site
Buiten gebruik: het toestel werkt niet, geheel of gedeeltelijk
Reparatie nodig: het toestel is functioneel maar in slechte staat (beschadigd, vies, versleten).

 

6. Ga vervolgens naar het volgende veld en klik op Ontvanger toevoegen. Er verschijnen verschillende velden. Begin met het veld Soort ontvanger:

OPMERKING: Er zijn 3 verschillende soorten ontvangers in dit menu:

Gebruiker van het systeem: is een ontvanger die al een gebruikersaccount op uw platform heeft (klant, agent, supervisor, enz.)

Intern werknemer: is een ontvanger wiens gegevens in de module Bezoekers worden ingevoerd als Werknemer. Deze optie is handig in het geval van mensen die bekend zijn in het systeem en die op de hoogte moeten worden gesteld zonder dat ze over een Guardtek-gebruikersaccount beschikken. Bijvoorbeeld een onderhoudsmedewerker.

Extern contact: is een meldingsplichtige ontvanger, maar volledig extern aan Guardtek. Bijvoorbeeld een leverancier, een klant.

7. Selecteer het gewenste type ontvanger.

Bestaande Guardtek- en Werknemer-gebruikers zijn te vinden in het dynamische menu Rapportontvanger. Ga anders naar de module Gebruikers of Bezoekers.
In het geval van een extern contact, indien aanwezig, wordt dit ook gevonden in de dynamische lijst, maar in het geval van een creatie selecteert u -- Nieuw contact -- in het volgende menu. Hierdoor worden verschillende andere velden weergegeven waarin u alle benodigde gegevens kunt invullen.

8. Als er voor de geselecteerde ontvanger geen e-mailadres is ingevoerd, gebruikt u het tweede veld Waarschuwing ontvangen per om er direct een te coderen.
Als er al een adres is gekoppeld, verschijnt dit direct in het tweede ad-hocveld.

9. In het 1e veld Ontvang waarschuwing via kunt u de gewenste notificatiemethode kiezen: SMS, E-mail of Tekst-naar-spraak (=een telefoonrobot leest dan de notificatie).

Opmerking: Er moet minstens één trigger worden geselecteerd voordat deze lijst wordt geactiveerd (zie punt 4). 

 

10. Klik ten slotte op Valideren om deze ontvanger toe te voegen.
Begin opnieuw bij punt 6 om meer ontvangers toe te voegen of ga door naar de volgende stap.

 

11. In het volgende veld, E-mailonderwerp, kunt u een tekst definiëren die het begin zal vormen van het onderwerp van de e-mail die bij elke melding wordt verzonden.

 

12. Als alles is geconfigureerd, klikt u op Opslaan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Artikelen in deze sectie