Een ronde toevoegen

In dit artikel leggen we uit hoe je een ronde in Guardtek.net toevoegt, wat de minimale vereisten zijn, optionele opties en hoe je tagpunten toevoegt aan een ronde.

Opmerking: hoewel u handmatig een ronde kunt maken vanaf Guardtek.net, raden we u ten zeerste aan om dit via de mPost-app te doen en deze ronde vervolgens aan te passen via het webportaal. Dit zorgt ervoor dat de unieke nfc-referenties worden overgedragen, zonder risico op storing en bovenal is het mPost die ervoor zorgt dat alles wordt overgedragen.

Om erachter te komen hoe je een ronde van mPost maakt, ga je naar een van de onderstaande links, afhankelijk van het type apparaat dat je gebruikt:

NFC/Android  of QR Code/Android

NFC/iOS of Code QR/iOS

 

Een ronde toevoegen via Guardtek.net

1.Log in op het Guardtek-portaal.

2.Selecteer de site (met behulp van de keuzelijst in de rechterbovenhoek) waar u de ronde wil toevoegen. 

3. Open vervolgens het menu Parameters en klik op Ronde beheer.

mceclip0.png

 

4.Klik rechts op de knop Ronde toevoegen.

mceclip3.png

 

Minimale configuratie om een ​​ronde te maken

In het scherm voor het maken van rondes hoeven slechts 3 velden te worden ingevuld om een ​​ronde te maken:

5.Naam: geef uw ronde een duidelijke en gemakkelijk herkenbare naam.

6.Maximum duur: voer een duur in uu:mm formaat in. Voorbeeld: 30 minuten gecodeerd als 00:30; 3 uur gecodeerd als 03:00.

7Type punteertoestel: kies Real-time, anders wordt deze ronde niet weergegeven op Mpost-apparaten. Deze selectie zal andere optionele velden weergeven die hieronder worden uitgelegd.

8. Klik op de groene knop Aanmaken in de rechter benedenhoek.

mceclip4.png

 

Alle opties (verplicht en optioneel)

Overzicht van alle opties die beschikbaar zijn bij het maken van een ronde, numeriek weergegeven in volgorde van weergave.

Naamloos.jpg

 

1. Naam: verplicht. Hernoem uw ronde met een duidelijke en gemakkelijk herkenbare naam, bijvoorbeeld door de naam van de post toe te voegen. Bijvoorbeeld: Buitencirkel Westvleugel.

2.Type: keuzelijst waarmee u een bestaand type kunt kiezen of er een kunt maken door -- Nieuw type -- te selecteren en in het nieuwe veld aan de rechterkant te typen. Dit categoriseert de ronde voor uw scans en zorgt voor extra sorteermogelijkheden.

3.Maximum duurdit veld wordt gebruikt om de normale uitvoeringstijd voor deze ronde te definiëren. Een ronde die na deze duur is voltooid, genereert een melding.

4.Time out: dit veld wordt gebruikt om een ​​tijdsduur te definiëren voordat een anomalie wordt gegenereerd in het geval dat een geplande ronde niet op tijd is gestart. Als de tolerantie leeg is, wordt de anomalie 1 minuut na de geplande start gegenereerd als er geen tags zijn gelezen.

OPMERKING: Alleen voor geplande rondes. Dit geeft uw medewerkers flexibiliteit. Voorbeeld: een om 12.00 uur geplande ronde met 15 minuten tolerantie moet worden gestart tussen 12.00 uur en 12.15 uur.

5.Omschrijvingde hier ingevoerde tekst wordt weergegeven op het scherm van de mPost-applicatie voordat uw medewerker zijn ronde begint. Het kan worden gebruikt om algemene instructies of veiligheidsherinneringen door te geven.

6. Type punteertoestel: keuzelijst die het type apparaat definieert dat wordt gebruikt om de tour uit te voeren. Gebruik Real-Time voor mPost.

mceclip0 (2).png

  • Active Guard: Niet gebruiken, gebaseerd op oudere apparaten.
  • Standaard: Niet gebruiken, gebaseerd op oude codering.
  • Real-Time: Gebruiken voor alle Android, iOS of Android light (Patrol) apparaten.
  • Geen: Om de start van een ronde via Post af te dwingen

7.Alleen positie volgen: Standaard uitgeschakeld omwille van vaste tagpunten.

mceclip0 (1).png

Indien geactiveerd, zullen verschillende velden verdwijnen. De activering registreert de positie van het apparaat met regelmatige tussenpozen, intervallen instelbaar via volgende veld Tijd tussen 2 positiemetingen (seconden).

Deze optie is erg handig voor het lokaliseren van mobiele medewerkers via GPS waar vaste fysieke tagpunten contraproductief zouden zijn.

Zie punt 13 voor het veld Naam van de ronde aanpasbaar.

8.Minimum aantal punteerpunten om de ronde te validerenstelt u in staat het minimale aantal punteerpunten te definiëren dat moet worden gelezen om de ronde als voltooid te beschouwen. Standaard is dit 0.

Als hier een waarde wordt gedefinieerd en een medewerker beëindigt zijn ronde zonder deze drempel te hebben bereikt, wordt er een reden gevraagd in de mPost-applicatie.

9.Volg de GPS-positie van de gebruiker:  geactiveerd, registreert de GPS-positie telkens wanneer een tagpunt wordt gelezen. Deze coördinaten en een satellietfoto worden toegevoegd aan het rapport.

10.Verberg gemiste tags in rapport: Met deze optie kunt u ongelezen tagpunten weergeven (standaard) of verbergen op het rapport.

11.Stuur een afwijking wanneer de gps-positie wordt gemistAls u een van de tagpunten van deze ronde definieert als GPS-tag (zie later in de tag-instellingen), zal deze optie een anomalie genereren als de geregistreerde GPS-positie buiten de leesperimeter valt die in het volgende veld is gedefinieerd. Als u deze optie inschakelt, wordt u ook gedwongen om de posities van alle tagpunten in uw ronde te definiëren.

12.Perimeter registratie: stel de maximaal acceptabele afstand in, in meters, dat de medewerker verwijderd mag zijn van de ingestelde tagpositie. Voorbeeld: indien ingesteld op 4 m en als de vorige optie is ingeschakeld, wordt er een anomalie gegenereerd als de agent meer dan 4 meter verwijderd is van het tagpunt volgens de automatische GPS-uitlezing van mPost.

13.Naam van de ronde aanpasbaar (standaard uitgeschakeld) voorkomt dat iemand, behalve de maker van de ronde, deze een andere naam kan geven.

Hoe tagpunten aan een ronde toevoegen

1.Klik op Toevoegen in de rechterbovenhoek om tagpunten aan uw ronde toe te voegen.

mceclip1.png

2.Er verschijnt een venster met verschillende velden om in te vullen. Slechts 2 velden zijn verplicht:

1.Referentie: dit is het unieke serienummer/de QR-code van de NFC-tag.

2. Naam: benoem uw tagpunt hier op een manier die duidelijk en gemakkelijk herkenbaar is voor uw medewerkers.

De knop Toevoegen op dit tagpunt wordt pas geactiveerd als deze 2 velden zijn ingevuld.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om mPost te gebruiken om een ​​ronde te maken. Als deze oplossing niet mogelijk is, houd er dan rekening mee dat u nog steeds de unieke serienummers moet vastleggen om uw ronde te kunnen maken vanuit het Guardtek-portaal.

3.Herhaal de stappen voor alle bijkomende tagpunten.

4.Zodra alle tagpunten zijn toegevoegd, klikt u op de knop Opslaan om uw ronde op te slaan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Artikelen in deze sectie